วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์เกมส์

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีทั้ง 3 สาขา คือ สาขา AD สาขา RTV และสาขา PR ณ อาคาร 9 ชั้น 12 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551
อีกทั้งการแข่งขันกีฬาในทั้ง 3 สาขาจะทำการแข่งขันไปเรื่อยๆจนเข้าถึงวันชิงชนะเลิศ และ กีฬาที่จัดให้มีในการแข่งขันครั้งนี้มี 5 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอลชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง ฟุตซอลชาย-หญิง และตระกร้อชาย-หญิง ซึ่งทั้งหมดนี้จะไปแข่งขันถึงรอบชิงชนะเลิศ คือวันที่ 16 กุมภาพันธ์
ภายในงานแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ มีการตกแต่งอัศจรรย์ของทั้ง 3 สาขา แต่ละสาขาก็ตกแต่งอย่างสวยงาม ตัวหนูอยู่สาขา PR ก็จะเป็นสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำสาขา และ เพื่อนหนูก็เป็นเชียร์หรีดเดอร์ของสาขาด้วย เต้นแล้วสวยมากๆ และ การประกวดได้เริ่มขึ้นในด้านการประกวดอัศจรรย์ ซึ่งสาขา PR ของหนูชนะด้วย แต่ หรีดเดอร์ได้รองชนะเลิศ ท้ายสุดมีอาจารย์มาแข่งขันกันด้วย และ ที่พิเศษสุดมีวงกะลามาร้องเพลงให้ฟังด้วย
สานสัมพันธ์นิเทศาสตร์ก็จบลงด้วยดี เพราะได้ความร่วมมือของสมาชิกของแต่ละสาขา ให้ความร่วมมือช่วยกันทำจนบรรลุเป้าหมายและได้รับถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ และผู้รองชนะเลิศอีกทั้งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีด้วยความร่วมมือของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.....
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ศรีปทุมดอกบัวเกมส์

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ได้มีการแข่งขันกีฬาภายในของคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อสานสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษาทุกคน อีกทั้งกีฬาดอกบัวเกมส์ได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคีต่อกัน และให้มีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน รวมไปถึงให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความสามารถของแต่ละคนในกีฬาที่จัดขึ้น โดยมีนักกีฬาของคณะนิเทศศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่นักกีฬาPR นักกีฬาRTV และนักกีฬาAD อีกทั้งมีหมด 5 ประเภท เช่น เปตอง ฟุตซอล วอลเล่บอล ตะกร้อ บาสเกสบอล กีฬานิเทศศาสตร์ 3 สาขา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ โดยมีนักกีฬาของคณะนิเทศศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่ นักกีฬาPR นักกีฬาRTV และนักกีฬาAD กีฬา ทั้งหมด5 ประเภท เช่น เปตอง ฟุตซอล วอลเล่บอล ตะกร้อ บาสเกสบอล แยกเพศชายและเพศหญิง
สถานที่แข่งขันแยกเป็นประเภทของแต่ละกีฬานั้นๆวันที่เริ่มทำการแข่งขันตั้งแตวันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นวันที่เริ่มทำการแข่งขันจริง และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 จะเป็นวันสุดท้ายที่ทำการแข่งขันชิงรางวัลของแตละสาขา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกทั้งภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะมีการแข่งขันกองเชียร์ของ 3 สาขา และทำการคัดเลือกของทางคณะกรรมการเป็นผู้ทำการคัดเลือกรวมไปถึงเป็นวันตัดสินกีฬาทุกประเภท สิ้นสุดวันแข่งขัน
รวมไปถึงได้สานสัมพันธ์เกิดความสามัคคีของนักกีฬาทุกคนในกีฬาดอกบัวเกมส์ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนักศึกษาทุกคน

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

อนาคตอนาคตใฝ่ฝันไว้ว่าเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว อยากจะทำงานเป็น PR ของโรงแรม และ อยากมีครอบครัวเล็กๆแบบอบอุ่น

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา ประชาสัมพันธ์

อดีต


เหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำทำให้ลืมไม่ได้ เคยผ่าตัดไส้ติ่ง ไส้ติ่งอักเสบตอนเรียนอยู่ ม.4 ความรู้สึกตอนนั้น กลัวมีด กลัววางยาสลบแล้วไม่ฟื้น กลัวหมอ และก็กลัวเจ็บ แต่ก็ต้องทน เพราะต้องผ่า ไม่งั้นก็จะไม่หาย